دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته علوم شناختی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1219 - علوم شناختی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19197 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19198 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19199 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19200 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19201 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19202 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19203 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19204 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26468 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول