دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12622 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12623 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12672 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12673 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12674 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول