دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم اطلاعاتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1220 - مجموعه علوم اطلاعاتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19212 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران بیوتروریسم آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
( 1220 - مجموعه علوم اطلاعاتی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19213 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران علوم جرم شناسی امنیتی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد