دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه و حکمت اسلامی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12624 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12625 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12626 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12627 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12628 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12629 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12675 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12676 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12677 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12678 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول