دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19038 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19039 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19040 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19041 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19042 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19282 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19283 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19284 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19285 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19466 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19467 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19468 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19659 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19660 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19768 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19832 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور