دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه خوارزمی و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19711 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
19771 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران