دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - سیستم های قدرت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19516 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19517 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19518 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19519 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19520 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19521 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19522 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19523 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19524 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19526 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19527 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19528 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19529 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
19530 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19531 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19532 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19533 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19534 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19535 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19536 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19537 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19538 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19539 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
19540 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19541 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19542 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
19543 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19544 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19545 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19546 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری
19547 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19548 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19549 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19550 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19551 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19552 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19553 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19554 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19555 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19556 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19557 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
19558 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19559 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19560 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19561 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
19562 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19563 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19564 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19565 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19566 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19567 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19568 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19569 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19570 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19571 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19572 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19573 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی راه آهن برقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
19574 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19575 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19576 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19577 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19578 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
19579 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19580 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19581 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19582 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19583 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
19584 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19585 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19586 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19587 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
19588 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26441 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19589 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19590 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19592 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19593 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19594 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19595 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19596 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19597 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19598 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19599 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19600 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19601 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19602 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19603 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19604 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19605 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری
19609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19610 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19612 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19615 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19616 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19618 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19619 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19620 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19621 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19622 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19623 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19624 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19625 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19626 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19627 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19628 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19629 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19630 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19631 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی راه آهن برقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19632 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19633 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
19634 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19635 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19637 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19638 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19639 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
19640 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
19641 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
19642 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
19643 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
19644 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول تحت نظارت دانشکده مکانیک و انرژی - آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19736 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
19645 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19646 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19647 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19648 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19649 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19650 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19651 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19652 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19653 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19654 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19655 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19656 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق
19657 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19658 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19659 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19660 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19661 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19662 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19663 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19664 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19665 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19666 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19667 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19668 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19669 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19670 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19671 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19675 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19676 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19677 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19710 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
19711 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19712 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19713 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19715 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران سیستم های قدرت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19729 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سامانه های برقی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول