دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20244 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20260 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20268 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حفاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20291 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20300 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول