دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مهندسی نفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - اکتشاف
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19904 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حفاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19929 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حفاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19930 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بهره برداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19931 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهره برداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مخازن هیدروکربوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19952 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مخازن هیدروکربوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19953 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخازن هیدروکربوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19954 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخازن هیدروکربوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه