دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین و در رشته مهندسی نفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - اکتشاف
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19887 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19896 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول