دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) و در رشته مهندسی نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20259 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان حفاری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20266 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان بهره برداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1253 - مهندسی نفت (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20288 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مخازن هیدروکربوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول