دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مهندسی پلیمر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فراورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19987 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فراورش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19988 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19989 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم پایه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 2 - پلیمریزاسیون
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19999 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پلیمریزاسیون آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول