دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20352 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20353 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20354 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20355 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20359 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20360 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20361 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20362 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20363 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20368 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان ساخت در صنایع دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20370 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های متحرک دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20372 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان هیدرودینامیک و جلوبری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول