دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20356 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20357 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20364 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20365 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20366 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20367 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران هیدرومکانیک کشتی آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان ساخت در صنایع دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20371 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های متحرک دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه