دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20373 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20390 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20525 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20534 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول