دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سیستان وبلوچستان و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20380 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20400 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20429 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20451 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20492 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیده های انتقال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20643 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
20644 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه