دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه مهندسی شیمی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20254 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20255 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20256 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20257 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20258 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20259 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20260 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور