دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20384 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20407 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20437 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20453 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20464 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20485 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20505 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20511 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20513 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20516 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20519 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی