دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20690 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20691 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20692 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20693 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20694 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20695 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20696 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20697 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20698 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20699 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20700 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20702 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20703 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20705 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20706 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
20707 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20708 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20709 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20710 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20712 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20713 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20714 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20715 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20716 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20717 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20718 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20719 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20720 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20721 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20722 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20723 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20724 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20725 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20727 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20728 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20729 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20689 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20730 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20731 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20732 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
20733 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20734 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20736 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20737 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20738 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20739 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20740 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20741 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20748 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20749 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20750 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20751 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20752 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20754 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20755 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20756 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20757 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20772 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20773 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20774 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20758 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20759 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20760 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20813 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20775 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20761 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20762 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20763 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20764 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20765 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20766 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20767 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20768 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20769 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20770 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20771 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20777 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20779 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20780 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20781 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20782 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20784 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
20788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20790 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20791 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20792 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20793 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20797 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
20801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20806 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20812 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20815 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20817 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20818 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20819 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20820 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20821 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20822 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20823 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20824 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20825 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20826 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20827 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20828 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20829 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20830 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20832 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20833 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
20834 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20835 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20836 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20837 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
20843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20838 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20846 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20839 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20840 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20841 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20842 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت -
20847 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20848 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20850 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20851 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20853 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20854 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20860 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20863 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20865 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20866 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20867 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20868 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20869 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20870 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20871 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20872 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20873 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20874 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20875 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20876 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20877 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20878 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20879 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20880 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20881 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20882 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20883 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
20884 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20885 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20886 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20887 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20888 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20889 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20890 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20891 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20892 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20893 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20894 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20895 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20896 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20897 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20898 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20899 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20900 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20902 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20903 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20904 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20905 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20906 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20907 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20908 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20934 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی مالی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20935 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20936 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20909 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20910 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20911 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20912 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20913 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20914 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20915 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20916 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20917 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20921 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20922 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20923 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20924 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20925 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20926 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20927 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20928 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20930 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20931 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20932 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20933 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20937 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20938 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20939 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20940 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20941 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20942 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
20943 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20944 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20945 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20946 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20947 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20948 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
20949 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20950 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20951 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20974 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20960 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20952 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20953 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20954 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
20955 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20961 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20962 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20964 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20968 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20969 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20970 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20971 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20972 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20973 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول