دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20698 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20713 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20717 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20718 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20737 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20792 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20873 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20893 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول