دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20690 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20691 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20692 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20693 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20694 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20695 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20696 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20697 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20698 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20699 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20700 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20702 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20703 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20705 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20706 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
20707 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20708 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20709 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20710 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20712 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20713 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20714 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20715 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20716 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20717 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20718 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20719 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20720 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20721 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20722 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20723 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20724 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20725 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20727 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20728 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20729 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20815 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20817 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20818 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20819 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
20820 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20821 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20822 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20823 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20824 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
20825 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20826 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20827 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20828 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20863 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20865 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20866 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20867 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20868 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20869 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20870 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20871 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20872 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20873 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20874 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
20875 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20876 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20877 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20878 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20879 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20880 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20881 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20882 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20883 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
20884 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20885 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20886 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20887 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20937 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20938 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20939 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20940 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20941 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20942 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
20943 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
20944 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول