دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مهندسی صنایع

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - بهینه سازی سیستم - سلامت - نوآوری - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20376 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20377 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20457 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20515 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20516 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20517 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20559 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20560 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور