دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مهندسی صنایع

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - بهینه سازی سیستم - سلامت - نوآوری - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول