دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20777 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20779 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20780 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20781 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20782 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20784 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
20788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20790 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20791 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20792 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20793 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20797 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
20801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20806 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20812 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20847 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20848 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20850 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20851 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20853 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20854 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20915 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20916 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20917 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20921 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20922 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20923 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20924 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20925 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20926 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20927 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20928 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20930 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20931 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20932 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20933 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20961 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20962 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20964 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20967 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20968 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20969 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20970 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20971 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20972 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20973 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول