دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مهندسی صنایع

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - بهینه سازی سیستم - سلامت - نوآوری - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20394 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20395 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20397 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20398 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20400 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20401 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
20404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
20405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
20417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20426 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20468 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20469 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20470 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20471 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20472 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20473 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20474 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20475 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20476 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20477 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20478 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20479 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20480 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20481 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20484 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20485 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
20486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20524 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20526 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20527 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20529 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20530 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20531 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20532 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20533 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20534 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20535 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20536 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20538 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20539 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20540 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20571 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20572 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20573 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20574 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20578 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20579 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20580 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20581 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20582 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول