دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اصفهان و در رشته 1259 - مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20691 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20731 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20860 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول