دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی در سوانح طبیعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1262 - مهندسی در سوانح طبیعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20975 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20976 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20978 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20979 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20980 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه