دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21008 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21013 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول