دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21032 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21036 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21037 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول