دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20982 روزانه دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20987 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20995 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21001 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21004 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21005 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21010 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21018 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21025 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول