دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه مهندسی مکانیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول