دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مهندسی معدن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فرآوری مواد معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21969 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مکانیک سنگ
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21998 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مکانیک سنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - اکتشاف معدن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22062 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول