دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22454 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22466 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22485 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22520 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22555 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول