دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول