دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته نانوفناوری نانومواد

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1273 - نانوفناوری نانومواد (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22805 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22811 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22815 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22816 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22823 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22827 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22830 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22831 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22832 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول