دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته نانوفناوری نانومواد

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1273 - نانوفناوری نانومواد (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22803 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22804 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22805 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22806 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22807 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22808 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22809 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22810 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22811 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22812 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22813 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22814 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22815 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22816 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22817 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22818 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22819 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز نانومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول