دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1276 - مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22834 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22836 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22837 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22838 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22839 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22840 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22841 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22842 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22843 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22844 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22845 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22846 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22848 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22849 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22850 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22851 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22852 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22853 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22854 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22855 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22856 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22857 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم و فناوری شبکه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26463 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.