دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22362 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22375 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22377 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22378 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22388 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22389 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول