دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22326 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22345 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی