دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22991 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
23066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23098 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23156 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23323 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول