دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22943 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22961 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22979 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22999 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23007 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23023 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23029 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23037 مجازي دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23040 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23106 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23233 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23258 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23314 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول