دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مهندسی کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22436 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22437 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22438 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22502 مجازی دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22503 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22504 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22505 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22506 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
22507 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22620 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22621 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22622 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22623 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22624 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران