دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22977 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22978 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22979 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22980 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22981 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22982 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22983 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22984 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23054 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23055 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23057 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23058 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23059 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23060 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23065 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23081 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23214 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23217 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23218 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23219 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23220 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23221 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23222 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23223 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23225 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23228 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23230 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
23231 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23232 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23233 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23234 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
23235 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
23236 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23237 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23238 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23239 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23240 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23241 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23242 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23243 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23245 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23246 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23247 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23248 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23249 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23250 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23251 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23252 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23253 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23254 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23255 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23256 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23257 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23258 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23259 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23260 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
23275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23299 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23300 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23301 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23302 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23309 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23310 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23311 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23312 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23313 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23314 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23315 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23316 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23317 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23318 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23319 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23320 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23321 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23322 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23323 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23325 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23326 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23334 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول