دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مهندسی کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22445 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22518 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22519 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22520 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22521 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22522 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22523 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22524 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22525 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22527 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22529 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22530 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22531 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22532 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22533 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22534 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22535 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22536 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22538 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22539 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22540 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22542 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22543 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22645 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22646 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22647 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22648 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22649 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22650 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22651 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22652 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22653 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22654 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22655 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22656 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22657 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22661 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22662 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22664 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22666 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22667 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22668 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22669 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22670 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22671 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22672 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22673 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22674 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22675 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22676 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22677 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22678 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22679 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22680 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22681 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22682 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22685 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22686 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22687 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22688 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22689 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22690 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22691 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22692 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22693 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22694 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22695 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22700 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22702 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22703 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22704 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22705 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22706 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
22707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22708 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22709 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22710 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22711 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22712 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22714 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22717 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22729 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22730 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22731 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22732 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22733 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22734 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22735 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22736 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22737 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22738 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22739 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22740 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22741 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22742 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22743 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22744 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22745 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22750 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22751 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22752 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22753 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22754 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22755 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22756 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22757 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22758 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22760 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22761 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22762 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22764 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول