دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران و در رشته مهندسی کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن