دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23346 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23367 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23372 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23382 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23413 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23425 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول