دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23352 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23386 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23421 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23428 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول