دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه مهندسی هوافضا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22880 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22881 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22882 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22883 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22884 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22885 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22886 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22887 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22888 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه