دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23372 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23382 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23425 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول