دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23350 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23359 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23373 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23391 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول